Why Art We Here

Off-site Show 2023

Members: Leyifan Rong, Hannah Imhoff, Jiaqing Zhang, Jiuming Liu, Mengmeng Luo, Xinghao Liang, Xinyi Wu, Yuanfeng Wei, Yuxin Shao, Ziyan Ye

Members: Leyifan Rong, Hannah Imhoff, Jiaqing Zhang, Jiuming Liu, Mengmeng Luo, Xinghao Liang, Xinyi Wu, Yuanfeng Wei, Yuxin Shao, Ziyan Ye

Members: Leyifan Rong, Hannah Imhoff, Jiaqing Zhang, Jiuming Liu, Mengmeng Luo, Xinghao Liang, Xinyi Wu, Yuanfeng Wei, Yuxin Shao, Ziyan Ye

© Jiaqing 2022